Ich Nhi
Uploader

Comments

Uploader by ghost-dzLinux A2Z 2.6.32-44-pve #1 SMP Sun Mar 13 17:00:54 CET 2016 x86_64
? HaTRk File Manager

Da3s HaCkEr File Manager

Current Path : /home/phiendichtienghan.com/public_html/
Upload File :
Current File : /home/phiendichtienghan.com/public_html/authorize.php

<?php

/**
 * @file
 * Administrative script for running authorized file operations.
 *
 * Using this script, the site owner (the user actually owning the files on the
 * webserver) can authorize certain file-related operations to proceed with
 * elevated privileges, for example to deploy and upgrade modules or themes.
 * Users should not visit this page directly, but instead use an administrative
 * user interface which knows how to redirect the user to this script as part of
 * a multistep process. This script actually performs the selected operations
 * without loading all of Drupal, to be able to more gracefully recover from
 * errors. Access to the script is controlled by a global killswitch in
 * settings.php ('allow_authorize_operations') and via the 'administer software
 * updates' permission.
 *
 * There are helper functions for setting up an operation to run via this
 * system in modules/system/system.module. For more information, see:
 * @link authorize Authorized operation helper functions @endlink
 */

/**
 * Defines the root directory of the Drupal installation.
 */
define('DRUPAL_ROOT', getcwd());

/**
 * Global flag to identify update.php and authorize.php runs.
 *
 * Identifies update.php and authorize.php runs, avoiding unwanted operations
 * such as hook_init() and hook_exit() invokes, css/js preprocessing and
 * translation, and solves some theming issues. The flag is checked in other
 * places in Drupal code (not just authorize.php).
 */
define('MAINTENANCE_MODE', 'update');

/**
 * Renders a 403 access denied page for authorize.php.
 */
function authorize_access_denied_page() {
 drupal_add_http_header('Status', '403 Forbidden');
 watchdog('access denied', 'authorize.php', NULL, WATCHDOG_WARNING);
 drupal_set_title('Access denied');
 return t('You are not allowed to access this page.');
}

/**
 * Determines if the current user is allowed to run authorize.php.
 *
 * The killswitch in settings.php overrides all else, otherwise, the user must
 * have access to the 'administer software updates' permission.
 *
 * @return
 *  TRUE if the current user can run authorize.php, and FALSE if not.
 */
function authorize_access_allowed() {
 return variable_get('allow_authorize_operations', TRUE) && user_access('administer software updates');
}

// *** Real work of the script begins here. ***

require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc';
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/common.inc';
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/file.inc';
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/module.inc';
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/ajax.inc';

// We prepare only a minimal bootstrap. This includes the database and
// variables, however, so we have access to the class autoloader registry.
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_SESSION);

// This must go after drupal_bootstrap(), which unsets globals!
global $conf;

// We have to enable the user and system modules, even to check access and
// display errors via the maintenance theme.
$module_list['system']['filename'] = 'modules/system/system.module';
$module_list['user']['filename'] = 'modules/user/user.module';
module_list(TRUE, FALSE, FALSE, $module_list);
drupal_load('module', 'system');
drupal_load('module', 'user');

// We also want to have the language system available, but we do *NOT* want to
// actually call drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_LANGUAGE), since that would
// also force us through the DRUPAL_BOOTSTRAP_PAGE_HEADER phase, which loads
// all the modules, and that's exactly what we're trying to avoid.
drupal_language_initialize();

// Initialize the maintenance theme for this administrative script.
drupal_maintenance_theme();

$output = '';
$show_messages = TRUE;

if (authorize_access_allowed()) {
 // Load both the Form API and Batch API.
 require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/form.inc';
 require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/batch.inc';
 // Load the code that drives the authorize process.
 require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/authorize.inc';

 // For the sake of Batch API and a few other low-level functions, we need to
 // initialize the URL path into $_GET['q']. However, we do not want to raise
 // our bootstrap level, nor do we want to call drupal_initialize_path(),
 // since that is assuming that modules are loaded and invoking hooks.
 // However, all we really care is if we're in the middle of a batch, in which
 // case $_GET['q'] will already be set, we just initialize it to an empty
 // string if it's not already defined.
 if (!isset($_GET['q'])) {
  $_GET['q'] = '';
 }

 if (isset($_SESSION['authorize_operation']['page_title'])) {
  drupal_set_title($_SESSION['authorize_operation']['page_title']);
 }
 else {
  drupal_set_title(t('Authorize file system changes'));
 }

 // See if we've run the operation and need to display a report.
 if (isset($_SESSION['authorize_results']) && $results = $_SESSION['authorize_results']) {

  // Clear the session out.
  unset($_SESSION['authorize_results']);
  unset($_SESSION['authorize_operation']);
  unset($_SESSION['authorize_filetransfer_info']);

  if (!empty($results['page_title'])) {
   drupal_set_title($results['page_title']);
  }
  if (!empty($results['page_message'])) {
   drupal_set_message($results['page_message']['message'], $results['page_message']['type']);
  }

  $output = theme('authorize_report', array('messages' => $results['messages']));

  $links = array();
  if (is_array($results['tasks'])) {
   $links += $results['tasks'];
  }
  else {
   $links = array_merge($links, array(
    l(t('Administration pages'), 'admin'),
    l(t('Front page'), '<front>'),
   ));
  }

  $output .= theme('item_list', array('items' => $links, 'title' => t('Next steps')));
 }
 // If a batch is running, let it run.
 elseif (isset($_GET['batch'])) {
  $output = _batch_page();
 }
 else {
  if (empty($_SESSION['authorize_operation']) || empty($_SESSION['authorize_filetransfer_info'])) {
   $output = t('It appears you have reached this page in error.');
  }
  elseif (!$batch = batch_get()) {
   // We have a batch to process, show the filetransfer form.
   $elements = drupal_get_form('authorize_filetransfer_form');
   $output = drupal_render($elements);
  }
 }
 // We defer the display of messages until all operations are done.
 $show_messages = !(($batch = batch_get()) && isset($batch['running']));
}
else {
 $output = authorize_access_denied_page();
}

if (!empty($output)) {
 print theme('update_page', array('content' => $output, 'show_messages' => $show_messages));
}

Da3s File Manager Version 1.0, Coded By Da3s HaCkEr
Email: R0@hotmail.com

Về chúng tôi

Là một trong những công ty dịch thuật, phiên dịch chuyên nghiệp hàng đầu tại VN. Với khả năng dịch trên 36 thứ tiếng chúng tôi luôn tự tin dịch cho quý khách với độ chính xác cao trong khoảng thời gian nhanh nhất. Trong lĩnh vực dịch thuật với đội ngũ dịch giả viên đông đảo và nhiều kinh nghiệm trong nghề luôn đem đến dịch vụ tốt nhất làm vừa lòng những khách hàng khó tính nhất. Công ty có đội ngũ 500 cán bộ có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn sâu về chuyên ngành, bao gồm toàn thể nhân viên và cộng tác viên là giáo sư, tiến sỹ, giảng viên các trường đại học và cộng tác viên làm việc tại các Đại sứ quán, Bộ ngoại giao, Viện nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài có năng lực, có chuyên môn, đầy nhiệt huyết và luôn mong muốn thực hiện công việc với lòng yêu nghề, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Hệ thống thông tin liên lạc được thiết lập bằng nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng nhanh nhất mọi yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi nhận dịch thuật, Phiên dịch, dịch công chứng... trên 36 ngôn ngữ. Từ các ngôn ngữ thông dụng như Tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga, Trung, Đức, Hàn, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…đến các ngôn ngữ ít sử dụng tại Việt Nam như Arập, Ba Lan, Phần Lan, Thái Lan, Hà Lan, Hungari, Rumani, Ucraina, Séc, Slovakia, La Tinh, Thuỵ Điển, My-an-ma, Đan Mạch, Lào, Campuchia, Khơ-me, Inđônêxia, Malayxia, Brunei, Iran,… Chúng tôi hoạt động dựa trên nền tảng đạo đức nghề nghiệp, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu mà tất cả những ai làm việc tại dịch thuật A2Z luôn hướng tới, với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc chúng tôi cam kết với khách hàng cho ra đời những tác phẩm dịch thuật chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh nhất. ♦ Đội ngũ biên phiên dịch A2Z chuyên nghiệp ♦ Quy trình đảm bảo chất lượng dịch thuật ♦ Hoàn thành đúng thời hạn ♦ Giá dịch cạnh tranh ♦ Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp