Phiên dịch xây dựng

Dịch Vụ Phiên Dịch Chuyên Ngành Xây Dựng

Xây dựng là một trong những ngành mũi nhọn của đất nước hiện nay. Phần lớn các dự án xây dựng hợp tác giữa Việt Nam và nước ngoài đều cần đến phiên dịch, thông dịch chuyên ngành xây dựng

Xem thêm


Đối tác

Hệ thống tư vấn dịch vụ công A2Z đã có ở 63 tỉnh thành